Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bereck - Ojtozi szoros - Románia

2011.07.26

 KépBereck után az Ojtozi szoros felé, harmadik kanyarban(Románia)
Térkép
Szobrász: Gyárfás Győző
Felállítva: 1899.

 

 Kép Elhagyva Berecket a Bereck-patak mentén haladva az országút (1883-ban épült ki) kanyarai jelzik, hogy emelkedünk az Ojtoz-tető felé. Alig 2 km-re Berecktől, a 76. kilométerkőnél tégla- és cserépgyár látható, majd balra a kanyarban (78. kilométerkőnél), a Körültáj helyen (a műút harmadik kanyarában) régi 3 m magas kőgúla látható. A történelmi Magyarország legtávolabbi vidékén ma is álló Erzsébet királyné emlékoszlopot homokkőből 1899-ben állíttata az akkori sepsiszentgyörgyi magyar királyi államépítészeti hivatal lécfalvi Gyárfás Győző főmérnök tervei alapján. Közelében fenyő- és tölgyfa-ültetvényt telepítettek, melynek neve Erzsébet-liget. Innen szép a kilátás Felső-Háromszékre.

1916-ban megrongálták az Ojtoznál betörő román katonák. Az obeliszk tetején eredetileg egy kőpárnán királynői korona volt, amit a katonák levertek.
A Bereck határában lévő Erzsébet királyné emlékoszlopának gondozását a berecki Gábor Áron Alapítvány felvállalta (Khell Ödön kuratóriumi elnök vezetésével). Sisi halálának 100. évfordulóján, 1998-ban emlékeztető márványtáblát helyeztetett az obeliszkre. Kép
Három hét után ismeretlen tettesek az éj leple alatt leverték a táblát.
Ezután az Alapítvány az obeliszket alkotó kőre vésette bele "Sisi” nevét. 
1998 szeptember 10-én Sisi halálának 100. évfordulóján ünnepélyes szentmise keretében emlékeztek meg a magyarok királynéjáról. Az ünnepi beszédet Kisgyörgy Zoltán a  Háromszék napilap neves publicistája tartotta. A szentmise után a részt vevők a kegyelet koszorúját helyezték a helység határában lévő obeliszk talapzatához.
Az Alapítvány elnöke 2008-ban a Comenius Iskola tanulóival együtt két, saját kertjéből származó diófacsemetét ültetett el az obeliszk mögé, és kitakarították a teret.  Munka után az alapítvány elnöke Erzsébet királynéról és az emlékmű történetéről tartott rövid előadást.
 
Forrás:
http://www.covasna.info.ro/77_bretcu/
http://www.tar.hu/bereck/leiras.htm
http://www.szekelyhirmondo.ro/article.php/10-%E9ve-%EDrtuk/8537/
http://tkpszit.cstit.ro/sz_szkaesz.html
http://www.3szek.ro/load/cikk/14344/Diófák%20Erzsébet%20királyné%20emlékére
 
 
További korabeli leírás az obeliszk alkotójának tollából:
A vízválasztó Magyaróshegyre kanyarokban felhúzódó államút egyik alkalmas pontján, az úgynevezett „Körültájon" /emlékoszlop áll. Gyásznak és kegyeletnek emléke, mely letekint a hegyoromról, a Fekete-ügynek síkjára, míg a hegység felöl, mély völgyek fölött, a határhegységnek fenyves bérczei meredeznek háttérképen. Az emlékoszlop lábánál az út kanyarulatában fiatal fenyő- és tölgyültetvényből egy kis kerek park terül el. Ezredéves múltunk nagyszerű ünneplése alkalmával országszerte emlékfákat ültettek, az örömteljes emlékezet fáit. Mikor pedig a balsors megfosztotta nemzetünket őrangyalától: Erzsébet királyné szívét orgyilkos tőre járta át, Darányi Ignácz földmívelésügyi miniszter felhívást intézett az országhoz, hogy az általános gyásznak Erzsébet emlék-fák ültetésével adjon kifejezést. Így származott az emlékfák ültetése, a magyarós helyen: az Erzsébet-liget. A sepsi-szentgyörgyi kir. államépítészeti hivatal javaslatára pedig Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy az Erzsébet-liget fölött egy nagyobb emlékoszlop emeltessék, amikor a szükséges anyagot az említett hivatal lassanként és csekély költséggel beszerezte. Viharral daczoló tölgy, örökzöld fenyő és kőből való emlékoszlop hirdeti a múlt év óta az Ő, Erzsébet királyné emlékezetét s igazzá lett, hogy kalaplevéve tekint fel az utas a dicsőült királyné emlékoszlopára az ország legkeletibb hegységében is. Darányi miniszter szándéka megvalósult itt: ...„Akinek bölcsője ott ringott egy erdő koszorúzta tó bőbájos partján; akinek kedélye annyiszor vidult fel erdeink zúgó fái közt s akinek sebzett lelke oly édes enyhülést talált távol vidékek mythoszi ege alatt; magasba nyúló százados erdők mélyén; aki a természet szépségeinek oly csodálója volt: annak emlékét fák nagy sokasága hirdeti, annak tiszteletére, mint az ó-kor mesés világában szentelt berkek támadtak, hova áhítattal közeledik az utas; hol a fáradt vándor a nap heve ellen enyhet talál és nemes érzelmekre gerjed a lélek!«
A magyaróshegyi Erzsébet-emlékoszlop ojtozi, kemény és viharálló homokkőből épült, vázlatom szerint, tömör pyramis alakban, melynek szakaszonként különböző módon kidolgozott lapjait szomorúan bevágott tagozás szakítja meg és lecsapott csúcsát, vánkoson nyugvó korona díszíti. A kiálló feliratos, faragott falréteg málnási andesit-trachitból való. Az oszlop magassága a talaj színe fölött hetedfél méternyi. Hátterébe fenyő-ültetvény fog telepíttetni.
Írta: Gyárfás Győző
 
Forrás: http://www.erdelyigyopar.ro/1900-1/az-ojtozi-szoros-emlekei.html
 

A mappában található képek előnézete Bereck - Románia