Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A soborsini Erzsébet-emlék

2012.02.23

A SOBORSINI ERZSÉBET-EMLÉK.

 
„Kegyeletes ünnepélylyel leplezték le f. év november 19-ikén az aradmegyei Soborsinban
boldogult királynénk emlékoszlopát. Az emlék három méter magas márvány obeliszk. Közepén, erős csiszolt üveg alatt, van a királyné életnagyságú, művészi kivitelű arczképe, a melyet R. Hirsch Nelli jeles művésznőnk festett meg egész díjtalanul. Az érdekes kép a magyar főúri hölgyek díszruhájában, gyöngyös főkötővel ábrázolja Magyarország Nagyasszonyát.
Az emlékoszlopon ez a fölirat van:
 
EBZSÉBET KIRÁLYNÉ EMLÉKÉBE
Kegyelete jeléül emelte
S0B0RS1N KÖZÖNSÉGE.
1899. november 19.
 
soborsin---romania-02.jpgAz emlékoszlop, a mely a templom előtt parkírozott téren, lánczkerítéssel körülvéve, foglal
helyet, első sorban Hunyady Károly gróf soborsini birtokos áldozatkészségének köszönhető, a ki az adakozásban a legtekintélyesebb összeggel járt elől.
Az ünnepély isteni tisztelettel vette kezdetét mely után a környéknek minden nemzetiségű
népe gyülekezett a fekete lepellel takart oszlop elébe, hol Bárdy Kálmán jegyző tartott beszédet. Azután a község fiatal birája, Pópa Veszpázián, előbb folyékony magyar, aztán román nyelven a következő szavakat mondotta: «Mint Soborsin község birája átveszem e szobrot és igérem, hogy azt megőrzöm és épségben fogom utódomnak átadni." E közben babérkoszorút helyezett az oszlop elé. Ogneán József görög keleti román lelkész román nyelven, hazafias hangon beszélt a megdicsőült királynéról, annak emlékezetéről és az ünnep jelentőségéről. A beszéd végével a román iskolás gyermekek gyászdalt énekeltek, ezután pedig Dalnoki Nagy Lajos alispán mondott általános figyelem között rövid beszédet. Végül az egész közönség kalaplevéve elénekelte a Himnuszt s ezzel a kegyeletes ünnep véget ért.”
 
Forrás: Vasárnapi Újság 1899. 49. 822.p.
 

A mappában található képek előnézete Soborsin - Románia