Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A salzburgi szobor története

2010.10.05
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZOBRA SALZBURGBAN.

 

Erzsébet királyné gyászos halála után elsősorban nálunk indult meg lelkes és nagyhatású kezdeményezés emlékszobor állítására, mely a fővárosban a dicső elhunytnak emlékéhez és a nemzethez méltóan hirdesse a hála és a szeretet kapcsolatát, mely a nemzetet és királynéját összekötötte. A mozgalom, mint ismeretes, fényes eredménynyel járt s most már csak idő kérdése, hogy az emlékszobor méltó helyén, a budai Szent-György-téren felállítassék. Ezenkívül külön emlékszobrot állított Gödöllő, melyet a minap már le is lepleztek a király jelenlétében s az ország más helyein is emeltek a királynénak kisebb emlékjeleket: jeleit annak, hogy a magyar nemzet iránti szeretete visszhangra talált az ország minden pontján: ott, a hol — kedves tartózkodási helyén — személyesen is érintkezett a néppel, s ott is, a hol nem igen fordult ugyan meg, de azért a lelkesedés iránta nem volt kisebb.

Kép Ausztriában most emelték az első szobrot a királynénak Salzburg városában. A leleplezés a király jelenlétében folyt le július 15-ikén. A szobrot Helmer bécsi szobrász készítette. A szép fekvésű Salzburg egyik terén zöldelő
fák közepette áll fehér márványból faragva a királyné alakja, hajadonfővel, magasra font hajdíszszel, két kezét ölében nyugtatva. Vörös salzburgi márványból készült kerek talpazaton áll ez a főalak. A talapzaton, melyre a három lépcsőfok vezet, ez a felirat áll német nyelven : «Erzsébet, Ausztria császárnéja.
Kép A király már július 14-én odaérkezett Salzburgba, a leleplezési ünnepélyre. A lakosság és a hatóságok nagy lelkesedéssel fogadták ő Felségét, ki az érseki palotában szállt meg.
Másnap, 15-ikén volt a leleplezési ünnepély. Ő Felsége előbb még különböző küldöttségeket fogadott, aztán leányával, Mária Valéria főherczegnővel s az uralkodó- Kép család jelenlevő tagjaival a szobor elé vonult, a hol a szoborbizottság védnöke, Lajos Viktor főherczeg fogadta. Ugyancsak Lajos Viktor főherczeg mondta a leleplező beszédet. Mikor a lepel lehullott a szoborról, a király szeme könyekkel telt meg, Mária Valéria főherczegnő pedig zokogásra fakadt. A király azután megmutatta a szobrot dédunokájának, József Ágost főherczeg kis fiának: József Ferencz főherczegnek, s arczát megczirógatva . mondta neki, hogy ez dédanyjának a szobra. A leleplezési ünnepélyről közölt képünk közepe táján tábornoki egyenruhában látható Ö Felsége és közelében a királyi család több tagja.
A király a leleplezés után nem utazott el mindjárt Salzburgból, hanem ott maradt még másnap is, küldöttségeket fogadott, látogatásokat tett. A leleplezés napján egy Salzburggal szomszédos községben, Marglanban tűz ütött ki, melynek eloltásában a Salzburgban volt Jenő főherczeg is serényen segédkezett, a király pedig nagyobb összeget adományozott a tűzkárosúltaknak s kétszer is meglátogatta a szerencsétlenség színhelyét.
Vasárnapi Újság 1901. 30.sz. 485.p.
 

A mappában található képek előnézete Salzburg - Ausztria