Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A királyi pár szobrai Rohoncon

2011.06.01

 

Az 1904. évi szoboravatásról így írt a Vasárnapi Újság:

 

SZOBORLELEPLEZÉS ROHONCZON.

Kép  Rohoncz városának birtokosa, Szájbély Gyula udvari tanácsos, országgyűlési képviselő becses ajándékkal örvendeztette meg Rohoncz mezőváros közönségét. Az ő nevéről elnevezett térre Stróbl Alajos jeles művészünk alkotta két bronz-szobrot állíttatott, melyek Ő Felségét a királyt és a felejthetetlen Erzsébet királynét ábrázolják.

A leleplező ünnepély folyó hó 4-én ment végbe a Vasvármegye előkelősége s nagyszámú közönség jelenlétében. Ott voltak Széli Kálmán volt miniszterelnök, Széli Ignácz államtitkár, gróf Tisza István miniszterelnök képviseletében, Ernuszt K  elemen főrendiházi  Kép alelnök, Reiszig Ede nyűg. államtitkár, dr. Ernuszt József vasvármegyei, Nagy Jenő mosonvármegyei főispánok, Szájbély Kálmán kir. tanácsos, államvasuti igazgatóhelyettes, Bezerédj István alispán, Gervay Pál jogügyi főtanácsos és még sokan a környék előkolőségéből. Az ünnepi beszédet Szájbély Gyula, a szobrok ajándékozója mondotta, díszes baldachin alatt, hol a megjelent előkelőségek is helyet foglaltak. Beszéde alatt lehullottak a leplek s a közönség riadó éljenzésbe tört ki a szép márvány-alapzatra helyezett szobrok láttára. Ezután a koszorúkat tették le a szoborra.   Kép  Emelkedett hangon mondott még beszédet Ernuszt Kelemen főrendiházi alelnök a magyar népnek a királyi ház iránti szeretetéről s a boldogult Erzsébet királynénak a magyar nép iránti felejthetetlen jóságáról. A rohonczi dalárda pedig a Hymnuszt és Szózatot énekelte. Az ünnepélyt fényes díszebéd követte. Egyetlen felköszöntő volt az ebéden, melyet az asztalfőn ülő Széli Kálmán mondott a királyra, lelkes éljenzéstől kísérve.
Rohoncz 4000 lakossal biró csinos mezőváros, a Kőszegtől—Rohoncz felé húzódó hegysor alatt, egy bástyaszerű magaslaton, melyet a rohonczi vár ural. A várkastély, mely hajdan a Batthyány grófoké volt, hosszúkás négyszögű hatalmas épület, három emelettel s igen tág udvarral. Egykori pinczéjében 30—40,000 akó bor fórt el és 6 fogatú kocsival is járhattak benne. E várban volt elszállásolva 1708-ban  Kép Botka Ádámné, a Sárospatakon lefejezett kurucz-alezredes özvegye. Rohonczon élte végnapjait és ott halt meg Faluéi Ferencz költőnk, kinek itt szép síremléke van s az ő nevéről van elnevezve Rohoncz ritka szép völgye, a turisták által gyakran felkeresett «Faludi-völgy» melyen át a Dunántúl legmagasabb csúcsához, a 883 méter magas «Irottkő»-höz lehet eljutni.
  Rohoncz két nagy terét, a Főteret és a Szájbély- teret két csinos márvány-kút díszíti, melyek hegyi forrásokkal össze lévén kötve, állandóan öntik magukból a kristálytiszta vizet. E kutak is Szájbély Gyula ajándékai, a ki Rohoncz iránti szeretetének s ragaszkodásának mostani szobor-ajándékával újabb jelét adta.
 
Forrás: Vasárnapi Újság 1904. 42.sz. 717.p.

 

eo06.jpgKedves Walter Martin barátomtól további információkat kaptam a szobrok sorsáról. Köszönöm!

 

 

 

 

 

 

 

 

A rohonci szoborpár pusztulását valószínűleg a II. világháború okozta (1942?), a németek beöntöttek hadicélra.

eo11.jpgeo10.jpgA téren azonban azóta is ott árválkodik a két posztamens szobor nélkül, jól olvashatóan Erzsébet és Ferenc József nevével továbbra is emléket állítva a királyi párnak.

 

A mappában található képek előnézete Rohonc- Rechnitz Ausztria